Jesteśmy,

by spełniać marzenia

Wspierają nas:
Pro Humanitatis

Nasze stowarzyszenie zmierzając do integracji osób niepełnosprawnych, współdziała z samorządami terytorialnymi, instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, fundacjami, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym. Szczególnie skupiamy się na pozyskiwaniu środków finansowych od instytucji oraz osób prywatnych. Realizujemy projekty edukacyjne, organizujemy warsztaty artystyczne oraz turnusy rehabilitacyjne i wypoczynek letni.

Swoje cele statutowe realizujemy m.in.: poprzez wspieranie finansowe i materialne działań Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych w przedmiocie zaspokajania potrzeb zbiorowych wychowanków oraz udzielanie pomocy finansowej wychowankom i absolwentom. Podejmowanie i kontynuacja działań jest możliwa tylko dzięki wsparciu Stowarzyszenia przez podatników, darczyńców oraz sponsorów.

numer KRS: 0000208407

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA

Prosimy o darowizny w dowolnej wysokości na konto: 44 8669 0001 2031 0312 9036 0001