Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia
Renata Hoffman –  Prezes  Zarządu 
Arkadiusz Łomoć – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Józefowska- Koladyńska – Skarbnik
Marta Foityniewicz- Kossowska – Członek Zarządu
Piotr  Poręba – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna 
Edward Zieliński – Przewodniczący Komisji
Karolina Krukowska- Członek
Małgorzata Kozieja – Członek